بیشتر بدانید...
4 مهارت اصلی
یادگیری 4 مهارت اصلی خواندن نوشتن گرامر مکالمه
شروع یادگیری
کتابخونه سایت
بیش از 100 نوع کتاب آموزشی
بریم کتابخونه
Previous slide
Next slide

reporting

عبارت “reporting” در زبان انگلیسی به معنای گزارش دادن یا اعلام کردن اطلاعات، حقایق، یا نظرات به دیگران می‌باشد. این فعالیت معمولاً برای انتقال اطلاعات، مستند سازی رویدادها، گزارش خبری دادن، نتایج تحقیقات، مصاحبه‌ها، و دیگر موارد به کار می‌رود. اطلاعات گزارشی ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی منتقل شوند.

در زبان انگلیسی، برای انجام فعالیت‌های گزارش دادن و مستندسازی، از انواع افعال و واژه‌ها مخصوص استفاده می‌شود. در زیر تعدادی از این افعال و واژه‌ها به همراه توضیحات ارائه شده است:

1. **Say:** برای گزارش کردن دقیقه یا شفاهی اظهارات و نظرات افراد به کار می‌رود.
– She said, “I will be there at 3 PM.”

2. **Tell:** برای انتقال اطلاعات به فرد خاصی به صورت مستقیم به کار می‌رود.
– He told me about the meeting.

3. **Report:** برای گزارش دادن به صورت مکتوب یا شفاهی از رویدادها، مشکلات، تحقیقات، یا نتایج استفاده می‌شود.
– The journalist reported on the latest developments in the economy.

4. **Announce:** برای رسماً اعلام کردن اطلاعات، خبرها، تصمیمات، یا رویدادها به کار می‌رود.
– The company announced a new product launch.

5. **Describe:** برای شرح دادن یا توصیف رویدادها، اشیاء، مکان‌ها، یا افراد به کار می‌رود.
– She described the scene in great detail.

6. **Present:** برای ارائه اطلاعات، ارقام، نتایج تحقیقات، یا گزارش‌های مختلف به کار می‌رود.
– The presenter presented the annual financial report.

7. **Explain:** برای توضیح دادن یک موضوع یا ایده به دیگران به کار می‌رود.
– He explained the new project to the team.

8. **Inform:** برای اطلاع دادن به دیگران از یک موضوع خبر دادن به کار می‌رود.
– We informed the employees about the new policy.

9. **Summarize:** برای خلاصه کردن اطلاعات و نتایج به کار می‌رود.
– The report summarized the key findings of the study.

10. **Introduce:** برای معرفی افراد، موضوعات، و رویدادها به دیگران به کار می‌رود.
– The host introduced the guest speaker.

هنگامی که اطلاعات گزارشی را در زبان انگلیسی انتقال می‌دهید، نیاز است که نکات گرامری و نحوی را رعایت کنید تا پیامتان به درستی منتقل شود.

در زیر مثال‌هایی از انواع مختلف گزارش دادن (reporting) در زبان انگلیسی آمده است:

1. **گزارش گفتگو (Reporting a Conversation):**
– She said, “I’ll call you later.” (او گفت: “بعداً به شما زنگ می‌زنم.”)
– John told me, “He is coming to the party.” (جان به من گفت: “او به مهمانی می‌آید.”)

2. **گزارش خبر (Reporting News):**
– The news reporter reported that a hurricane was approaching the coast. (خبرنگار گزارش داد که یک تندباد در حال نزدیک شدن به ساحل است.)

3. **گزارش نتایج تحقیق (Reporting Research Findings):**
– The scientists published a paper reporting their research findings. (دانشمندان یک مقاله منتشر کردند که در آن نتایج تحقیق‌های خود را گزارش دادند.)

4. **گزارش وضعیت مالی (Reporting Financial Status):**
– The company’s CFO presented the annual financial report to the board of directors. (رئیس مالی شرکت گزارش مالی سالیانه را به هیأت مدیره ارائه داد.)

5. **گزارش رویداد (Reporting an Event):**
– The journalist reported on the local music festival, including interviews with the performers. (روزنامه‌نگار در مورد جشن موسیقی محلی گزارش داد و شامل مصاحبه‌هایی با اجرا‌کنندگان شد.)

6. **گزارش توصیفی (Descriptive Reporting):**
– The travel writer described the beautiful landscapes and culture of the destination. (نویسنده سفر مناظر زیبا و فرهنگ مقصد را توصیف کرد.)

7. **گزارش توضیحی (Explanatory Reporting):**
– The teacher explained the concept of photosynthesis to the students. (معلم مفهوم فتوسنتز را به دانش‌آموزان توضیح داد.)

8. **گزارش رویداد ورزشی (Sports Reporting):**
– The sports commentator reported on the soccer match, describing the key moments and goals. (معلق ورزشی در مورد بازی فوتبال گزارش داد و لحظات کلیدی و گل‌ها را توصیف کرد.)

9. **گزارش شناسایی (Identification Reporting):**
– The detective reported that the fingerprints matched the suspect’s. (کارآگاه گزارش داد که اثر انگشتی با مظنون مطابقت دارد.)

10. **گزارش اجرای موسیقی (Music Performance Reporting):**
– The music critic reported on the orchestra’s performance, praising the conductor and soloist. (منتقد موسیقی در مورد اجرای ارکستر گزارش داد و رهبر ارکستر و نوازنده تک‌نفره را ستایش کرد.)

همچنین، برای انواع گزارش‌ها، اطلاعات کامل تر و جزئی‌تری باید در نظر گرفته شود و به تفکر دقیق و مفصل نیاز دارد. گزارش‌ها باید دقیق، قابل فهم و موثر باشند.

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
سبد خرید
شروع به تایپ کردن برای دیدن پستهایی که دنبال آن هستید.