Nouns

در زبان انگلیسی، اسم‌ها (nouns) از بخش اصلی زبان تشکیل داده‌اند و به مفاهیم اشیا، مکان‌ها، افراد، ایده‌ها، حیوانات، و موارد دیگر اشاره ...

ادامه مطلب

reporting

عبارت "reporting" در زبان انگلیسی به معنای گزارش دادن یا اعلام کردن اطلاعات، حقایق، یا نظرات به دیگران می‌باشد. این فعالیت معمولاً برای...

ادامه مطلب