بیشتر بدانید...
4 مهارت اصلی
یادگیری 4 مهارت اصلی خواندن نوشتن گرامر مکالمه
شروع یادگیری
کتابخونه سایت
بیش از 100 نوع کتاب آموزشی
بریم کتابخونه
Previous slide
Next slide

گرامرin spite of و despite در زبان انگلیسی

گرامرin spite of despite در زبان انگلیسی

“In spite of” و “despite” هر دو عبارتی در زبان انگلیسی هستند که برای بیان تضاد و معنای عکس با اطلاعات یا شرایط موجود در جمله به کار می‌روند. این دو عبارت به شما امکان می‌دهند تا معنای عکس یا مخالفت با موضوع اصلی جمله را نشان دهید. در ادامه توضیحات بیشتری در مورد هر یک از این عبارات آمده است:

1. **In spite of:**
– “In spite of” عبارتی تا حدودی رسمی‌تر است و معمولاً در نوشتار رسمی و متن‌های تحریری به کار می‌رود.
– بعد از “in spite of” می‌توانید یک اسم (noun) یا ضمیر (pronoun) قرار دهید.
– این عبارت معمولاً با یک فعل در جمله همراه نمی‌شود. در واقع، جلوتر از “in spite of” به طور مستقیم یک اسم یا ضمیر قرار می‌گیرد.

مثال: “In spite of the rain, they decided to go hiking.” (با وجود باران، آنها تصمیم گرفتند که پیاده‌روی کوهی بروند.)

2. **Despite:**
– “Despite” عبارتی کمی غیررسمی‌تر و رایج‌تر است و در مکالمات روزمره و نوشتار غیررسمی به کار می‌رود.
– معمولاً بعد از “despite” یک اسم (noun) یا “the fact that” بیاید و سپس یک جمله کامل با یک فعل ادامه پیدا می‌کند.

مثال: “Despite the rain, they decided to go hiking.” (با وجود باران، آنها تصمیم گرفتند که پیاده‌روی کوهی بروند.)

در مورد استفاده از “in spite of” و “despite” باید توجه داشت که بعد از این عبارات باید یک جمله قرار بگیرد تا معنای جمله و شرایط تضادی که می‌خواهید بیان کنید، واضح شود. همچنین، در مورد ترتیب کلمات و نقطه‌گذاری باید به گرامر مناسب توجه کنید.

مثال:
– “In spite of his busy schedule, he managed to complete the project on time.”
– “Despite the difficulties, she remained determined to achieve her goals.”

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
سبد خرید
شروع به تایپ کردن برای دیدن پستهایی که دنبال آن هستید.