گرامر

گرامر would

گرامر would

در این مقاله میخواهیم درباره  wouldفعل کمکی مدال و کاربرد ان بپردازیم

فعل کمکی would شکل گذشته will جز افعال کمکی  (auxiliary)  هست.

معمولا این گونه افعال بعد از فاعل و قبل از فعل اصلی در جمله می آید، معنی فعل اصلی را کامل میکند.

گرامر و ساختار would

فعل would از پرکاربرد ترین افعال است که کاربرد و معنای زیادی دارد  در  ادامه مثالی ار فعل وگرامر would  در انگلیسی میپردازیم .

 

فعل اصلی +مدال+ فاعل

Daniel and his father would ride there on horseback.

دانیال و پدرش سوار بر اسب آنجا سوار می شدند .

به دو نکته توجه کنید :

1- فعل کمکی would تغییر نمیکند و ثابت است و فقط همین یک شکل را دارد

2- فعل اصلی در ساختار بالا معمولا به شکل پایه نوشته شود

گرامر و ساختار would

  • حالت منفی

برای تاکید بیشتر و موقعیت رسمی از would not استفاده میکنیم

مثال :

But they wouldn’t believe me.

اما آنها من را باور نمی کنند.

 

 

  • حالت پرسشی

Would you like to read his speech?

آیا دوست دارید سخنرانی او را بخوانید؟

 

  • حالت کوتاه

?It would be further than New York, wouldn’t it

در بحث گرامر would بعضی اوقات فعل پایه به این صورت هم استفاده میشود :

Have +past participle (he would have gone)·

Be+ ing( he wouldbe going)·

نکته دیگر فعل اصلی نمیتواند به صورت to infinitive   باشد یعنی نمیتوانیم بگوییم  he would to like coffee

 

نکته دیگر اینکه would و had دارای شکل کوتاه شده یکسان ‘dهستند یعنی

He’d finished = he had finished

 

  • معنی و کاربرد would

افعال کمکی به تنهایی معنی خاصی را بیان نمیکنند و فعل would هم شامل ان میشود این فعل کمکی برای بیان تمابل و قصد و نیت و ارزو در گذشته استفاده میشود

 

متداول ترین کاربرد would برای بیان عملی در گذشته اینده د ر گذشته و حالت شرطی میباشد و از دیگر کاربرد would به در خواست مودبانه و ارزو و تمایل و ….. اشاره کرد

 

کاربرد would در زبان انگلیسی

1- بیان عملی در گذشته

یکی از مهم ترین کاربردهای ان در انگلیسی بیان عملی در گذشته میباشد

When i was at work i would hard

وقتی من سرکار بودم سخت کار میکردم

2- کاربرد wouldبرای بیان قصد و نیت در گذشته ( در انگلیسی future in the past” )میگویند

He wished to sleep, but he knew he would not be able to and that most depressing thoughts came to him in bed.

او آرزو داشت بخوابد، اما می‌دانست که نمی‌تواند و بیشترین افکار افسرده‌کننده در رختخواب به سراغش می‌آیند.

  • همچنین این حالت در مواردی که میخواهیم در مورد کاری که فکر میکردیم در اینده اتفاق میافتد و یا برای بیان کاری که در گذشته برای ان برنامه ریزی شده در ضمن اتفاق افتادن یا نیفتادن ان مهم نیس

3- کاربرد would nvشرطی نوع دوم و سوم (conditional  sentences)

  • این کاربرد برای بیان عمل یا رویداد فرضی در گذشته استفاده میشود

If I did, I wouldn’t be bringing you back here

اگر این کار را می کردم، تو را به اینجا برنمی گردانم.

4- کاربرد would fvhd درخواست مودبانه

نکته : ساختار would you / would you like …. / mind (not) – ing برای پرسش مودبانه از درخواست و میل دیگران نیز استفاده میشود

نکته 2: پس میتوان گفت در موقعیت های رسمی استفاده از would متداول تر است

Would you like a piece candy?

آیا یک تکه آب نبات می خواهید؟

5- استفاده از would  برای بیان ترجیح

نکته: بعد از  than ,would rether  شکل ساده فعل به کار میرود

6-  کاربرد would  برای بیان انتظار

7- ساختار i would like to/ i would like برای بیان انچه که میخواهیم انجام دهیم

But I would like very much a blue hair-ribbon.

اما من خیلی یک روبان موی آبی می خواهم.

8- سوال با کلمات پرسشی مانند why , how, when, where…..

Why would he call me?

چرا او با من تماس می گیرد؟

9- استفاده از would  برای بیان احتمال و فرض :

He was alright and they probably wouldn’t do it again.

او خوب بود و احتمالاً دیگر این کار را نمی‌کردند.

10- کاربرد would برای موقعیت و شرایط غیر واقعی :

I want to be a leader

من میخواهم رهبر باشم

11- کاربرد would  در لحظه تصمیم گرفتن ( بدون قصد و تصمیم ) :

Don’t worry, I will help you

نگران نباش من کمکت میکنم

12- استفاده از شکل منفی ( would not ( would  برای امتناع کردن از انجام کاری

He needed glasses, but he wouldn’t admit it.

او به عینک نیاز داشت، اما قبول نکرد.

13- در نقل قول غیر مستقیم گذشته  will

Mary: I will sell my house

ماری : خانه ام را میفروشم

She said that she would sell her house

او گفته که خانه اش را میفروشد

14- اشاره غیر مستقیم با بکار بردن افعالی مانند  recommend ,say, imagine,advise , think , suggest

I suggest you read this book

پیشنهاد میکنم این کتاب را بخوانید

 

امیدوارم مقاله گرامر would برای شما مفید بوده باشه

 

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *