گرامر

گرامر some و any

گرامر some و any

در این مقاله همراه با ماندانا میخواهیم در مورد موضوع  some و any صحبت کنیم.

بسیاری از طبان آموزان تفاوت اصلی بین  some و any را نمی دانند، از این جهت تصمیم گرفتیم در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنیم.

در زبان انگلیسی برای شمارش از some و any استفاده می شود. از این جهت لازم می باشد بدانیم در چه موقعیتی از any  و some استفاده کنیم.

some در جملات مثبت و سوالی استفاده می کنیم.

any در جملات منفی و سوالی استفاده می کنیم.

 

گرامر some و any

گرامر some و any

 some و any در سوال:

به صورت کلی بیشتر از any در سوالات استفاده می شود.

برای مثال:

?Do you know any famous people

کاربرد some:

  1. زمانی که می خواهیم پیشنهاد بدهیم.
  2. زمانی که میخواهیم درخواستی را بدهیم.
  3. زمانی که می خواهیم تعارف کنیم.

ترکیبات some و any:

Something – anything

Somewhere – anywhere

Someone – anyone

Somebody – anybody

How to Use SOME in English

We generally use ‘some’ and words that start with ‘some’ (someone, somebody, etc.) in affirmative sentences. So we can say,

“There is someone at the door.”

“He has some interesting stories.”

We use ‘some’ when we don’t care about the quantity or the amount. For example,

“There’s some spaghetti sauce on your face.” 

We also use ‘some’ when something or someone is unknown or unfamiliar. So we can say,

Some guy called for you while you were gone. Here’s his number.”

Some lady was asking about you. I told her to come back in an hour.”

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *