مشاوره از طریق اینستاگرام

ایمیل: Rajabimandana593@yahoo.com

میخوای تمام مهارت های زبان انگلیسی رو یادبگیری؟

گرامر Present perfect continuous

گرامر Present perfect continuous

Present perfect continuous
Present perfect continuous

طرز ساخت:

… + Subject+ have/ has +been + verb + ing

He has been reading the book for two hours.

او دو ساعت است که مشغول خواندن کتاب است.

They have been playing football for an hour.

آنها یک ساعت است که فوتبال بازی می کنند.

سوالی کردن:

 … + Have/ has + subject + been + verb + ing

 How long have you been going ?

They’ve been waiting here for two hours.

منفی کردن:

برای منفی کردن کافیست که منفی کننده not رو اضافه کنیم.

Haven’t = have not

کاربرد گرامر Present perfect continuous:

1. در مورد عملی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد و بر روی حال تاثیر گذاشته.

2. برای کارهایی که به تازگی تموم شده‌اند. اما نتیجه‌ آن هنوز درست می باشد.

مثال های حال کامل استمراری:

She has been finding the dress since morning.

He has been studying in the library for three hours.

We have been shopping at this fair for two hours.

We have been watching a movie in this Cineplex for two hours.

You have been shopping in that market for three hours.

I have been singing different kinds of songs, especially modern.

I have been listening to melodious songs for an hour.

He has been traveling around the world for a month.

They have been playing cricket in that field for five hours.

The poet has been writing romantic poems for several hours.

The lyricist has been writing realistic songs since the beginning of his career.

Have you been listening to realistic songs since morning?

برای مشاهده مثال های بیشتر کلیک کنید:

مثال های گرامر حال کامل استمراری

مطالب مرتبط:

مطالب مرتبط:

حال ساده

حال استمراری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email