گرامر

گرامر Phrasal verbs در زبان انگلیسی

گرامر Phrasal verbs در زبان انگلیسی

Phrasal verbs، یکی از ویژگی‌های گرامری پیچیده در زبان انگلیسی هستند. این اصطلاحات از ترکیب یک فعل با یک یا چند کلمه حرف اضافه (preposition) یا ذاتی (particle) تشکیل می‌شوند. زمانی که این کلمات به یکدیگر متصل می‌شوند، معانی خاصی ایجاد می‌کنند که ممکن است از معنی کلمات مستقل تشکیل دهنده‌شان متفاوت باشند. در ادامه، توضیحاتی در مورد نحوه استفاده و ترجمه اصطلاحات Phrasal verbs آورده شده است:

1. Look up: به معنی جستجو کردن یا مشاهده کردن اطلاعات در منابع مرجع.
– I need to look up that word in the dictionary. (من باید آن کلمه را در دیکشنری جستجو کنم.)

2. Bring up: به معنی بزرگ کردن کودکان یا مطرح کردن یک موضوع یا سوال.
– She brought up her children on her own. (او کودکان خود را به تنهایی بزرگ کرد.)
– He brought up the issue during the meeting. (او مسئله را در جلسه مطرح کرد.)

3. Take off: به معنی برداشتن لباس‌ها یا شروع کردن یک پرواز.
– She took off her coat and entered the room. (او کت خود را برداشت و وارد اتاق شد.)
– The plane took off on time. (هواپیما به موقع پرواز کرد.)

4. Put off: به معنی تأخیر دادن یا بازنشانی تاریخ یا وقت.
– They had to put off the meeting until next week. (آنها مجبور به تأخیر دادن جلسه تا هفته آینده شدند.)
– Don’t put off your responsibilities. (وظایف خود را تأخیر ندهید.)

5. Run out of: به معنی تمام شدن مواد یا چیزی.
– We’ve run out of milk; we need to buy some more. (ما شیر تمام شده؛ باید بیشتر بخریم.)

6. Break up: به معنی جدا شدن یا تمام شدن یک رابطه یا ارتباط.
– They decided to break up after years of being together. (آنها تصمیم به جدا شدن گرفتند پس از سال‌ها هم بودن.)
– The meeting broke up at 4 PM. (جلسه در ساعت 4 بعد از ظهر تمام شد.)

7. Get over: به معنی بهبود یافتن یا فراموش کردن یک اتفاق ناراحت‌کننده.
– It took her a long time to get over the loss of her pet. (زمان زیادی برای بهبودی از از دست دادن حیوان خانگی او طول کشید.)
– I need to get over my fear of public speaking. (من باید از ترس از سخنرانی عمومی بهبود یابم.)

8. Call off: به معنی لغو کردن یا متوقف کردن یک رویداد یا فعالیت.
– The game was called off due to bad weather. (بازی به دلیل آب و هوای بد لغو شد.)
– They had to call off the wedding at the last minute. (آنها مجبور به لغو کردن عروسی در لحظه‌ی آخر شدند.)

این تنها چند مثال از Phrasal verbs هستند، و زبان انگلیسی دارای مجموعه‌های بزرگی از این اصطلاحات است. برای یادگیری بهتر و به کارگیری دقیق‌تر Phrasal verbs، توصیه می‌شود که معانی و کاربردهای آنها را با دقت مطالعه کنید و با تمرین فعال آنها را در متون و مکالمات خود به کار ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *