گرامر

گرامر passive

گرامر passive

گرامر passive

امروز همراه با ماندانا، در این مقاله قصد دارم در مورد گرامری صحبت کنم که اکثر دانش آموزان و زبان آموزان با این گرامر مشکل دارند. چرا دانش آموزان؟

دانش آموزان در کتاب های مدرسه با این گرام خیلی برخورد میکنند؟

چرا زبان آموزان؟

چون زبان آموزان در صحبت کردن خود باید از این گرامر بیشتر استفاده کنند.

کاربرد گرامر passive:

  1. انجام دهنده کار برایمان اهمیتی نداشته باشد. (چندان مهم نباشد.)
  2. عمل انجام شده مهم‌تر باشد.

ساختار گرامر passive:  

be + past participle

گرامر passive

گرامر passive

زمان حال ساده و گرامر passive:

برای ساخت زمان فعل باید از فعل be استفاده کنیم. از این رو برای زمان حال ساده شکل فعل be به سه صورت am / is / are خواهد بود.

am / is / are + past participle

I write a letter.(Active)

A letter is written by me.(Passive)

حال استمراری مجهول Present continuous passive:

برای ساخت زمان حال استمراری باید از فعل be به اضافه فعل اصلی همراه با -ing استفاده کرد که برای حالت مجهول این زمان باید بر روی فعل be اجرا شود.

am / is / are + being + past participle

I am writing a letter.(Active)

A letter is being written by me.(Passive)

حال کامل مجهول Present perfect passive:

زمان حال کامل که به انجام و یا رخدادی در گذشته اتلاق می شود که تا زمان حال نیز ادامه داشته و یا اتفاقی که در گذشته نزدیک رخ داده است برای مجهول کردن این حالت باید از شکل سوم be استفاده شود.

have / has + past participle

I have written a latter.(Active)

A letter has been written by me.(Passive)

حال کامل استمراری Present perfect passive:

 

have / has + been  + past participle

I have been writing a letter.(Active)

A letter has been being  written by me.(Passive)

 گذشته ساده مجهول Simple past :

در زمان گذشته ساده فعل be به دو شکل was و were ظاهر خواهد شد. در نتیجه برای ساخت فعل مجهول در این حالت باید از این دو فعل استفاده شود و سپس بعد از آن ها قسمت سوم فعل اصلی آورده می شود.

was / were + past participle

He did it.(Active)

It was done by him.(Passive)

 

گذشته استمراری مجهول Past continuous:

در گذشته استمراری نیز همانند حال استمراری باید از فعل be در حالت گذشته و verb + ing استفاده کنیم که برای ساخت این زمان در جملات مجهول باید تغییرات در فعل be اعمال شود.

was / were + being + past participle

He was doing it.(Active)

It was being done by him.(Passive)

گذشته کامل مجهول Past perfect passive:

اگر بخاطر داشته باشید برای ساخت گذشته کامل باید از فعل had به عنوان فعلی کمکی استفاده شود و همچنین فعل اصلی به صورت قسمت سوم بکار گرفته می شود.

had been + past participle

He had been doing it.(Active)

It had been being done by him.(Passive)

گذشته کامل استمراری مجهول Past perfect :

had been+ ing + past participle

He had been doing it.(Active)

It had been being done by him.(Passive)

آینده ساده مجهول Past perfect :

will + be + past participle

We shall do it.(Active)

It will be done by us.(Passive)

 آینده استمراری Past perfect :

will + be + being +past participle

آینده کامل  Past perfect :

will/shall + have + been +past participle

We shall have done the work.(Active)

The work will have been done by us.(Passive)

مجهول برای آینده کامل استمراری:

will/shall + have + been + being +past participle

He will have been doing the Work.(Active)

The work will have been being done by him.(Passive)

infinitive

در این حالت بعد از برخی از افعال، فعل به صورت پایه ای خود بکار گرفته می شود. به عنوان مثال بعد از will، have to / has to، to + infinitive و غیره. درنتیجه در این موارد باید از حالت اصلی فعل be استفاده شود.

(to) be + past participle

Perfect infinitive

ساختار این حالت به شکل زیر می باشد:

(to) have been + past participle

امیدوارم مقاله گرامر passive برای شما مفید باشه.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *