گرامر

گرامر no و none

گرامر no و none

سلام خدمت دوستان و همراهان انگلیسی با ماندانا

در این مقاله قراره با هم به موضوع جالب گرامر no و none  بپردازیم. از لحاظ ظاهری هر دو این اسم ها شبیه هم هستند اما این طور نیست. این موارد از لحاظ گرامری و ظاهری با هم تفاوت دارند.

از لحاظ معنی هر دو کلمه دارای معنی یکسانی هستند. این موارد به جمله مفهوم منفی میدهد.

no  صفت است پس قبل از اسم می‌آیند.

none ضمیر است، می تواند به جای no استفاده شود.

گرامر no و none

گرامر no و none

No or None

The determiner NO means ~ not one; not any; not a – NO is used with a noun
“The sign says no dogs allowed.”
(Not one dog/not any dog is allowed here. The noun dogs follows the determiner NO.)
The pronoun NONE means ~ not one of a group of people or things; not any – NONE is used without a noun
“The donuts were gone when I got to work this morning. There were none left.”
(Not one of the donuts was left. There is no noun following the pronoun NONE.)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *