اخبار و اطلاعیه های سایت را از این قسمت مطالعه کنید

Another love

Another love

اهنگ جدید another love 

Croundhog Day

Croundhog Day

بررسی فیلم زمان

گرامر going to

گرامر going to

ازگرامر آینده تصمیمی وقتی استفاده می‌کنیم که برای آینده برنامه‌ای داریم و از عملی شدن آن اطمینان کامل داریم.

ساختار:

فعل ساده  + am/is/are + going to +فاعل

گرامر going to

گرامر going to

I’m really tired so I’m going to sleep early tonight.

Next week I’m going to start a new diet.

My daughter‘s going to study law at college next year.

He’s not going to speak at the conference.

Are you going to come to my party tomorrow?

What are you going to wear to the dance?

Let’s also get some beer. My boyfriend‘s not going to drink wine.

Next week I’m going to New York on business.  (present continuous)

Next week I’m going to go to New York on business.  (be going to)

Are you attending the lecture this afternoon?  (present continuous)

Are you going to attend the lecture this afternoon?  (be going to)

We are going to go to Japan to see the Olympic Games.

We are going to Japan to see the Olympic Games.

It’s 7 PM and the sun is going down. It‘s going to be dark soon.

Look at the line. It‘s going to take a long time to get a table.

The sun is coming out. It‘s going to be a beautiful day after all.

Only five people signed up? My boss is not going to speak to such a small audience.

I got a D on my exam. My parents are going to kill me.

Keep up the good work and you‘re going to get a raise.

منفی کردن:

برای منفی کردن کافی است که منفی کننده not رو اضافه کنیم.

It is not going to rain tomorrow.

I am not going to pretend to be happy.

They are not going to take the bus. They are going to drive.

سوالی کردن:

برای سوالی کردن کافی است که جای فعل be و فاعل را عوض کنیم.

Who is going to read the next paragraph?

Are you going to speak at the conference?

Is he going to cry again today?

What is she going to cook for dinner?

Are they going to sleep all day?

When are we going to eat lunch?

Is he going to tell us what to study for the test?

Where is your brother going to sleep when he visits you?

Aren’t they going to fly to their daughter’s wedding in Los Angeles?

جملات بیشتر از going to 

امیدوارم مقاله گرامر going to برای شما مفید باشه.

مطالب مفید:

گرامر have to 

حال ساده

حال استمراری

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
اولین منوی راه اندازی خود را اینجا ایجاد کنید
سبد خرید
شروع به تایپ کردن برای دیدن پستهایی که دنبال آن هستید.