گرامر

گرامر EVERY VS EACH

گرامر EVERY VS EACH

سلام خدمت همراهان و دوستان انگلیسی با ماندانا  اکثر زبان آموزان گرامر EVERY VS EACH  را نمی دانند. در این مقاله همراه ما باشید تا با هم به تفاوت این دو گرامر را بدانیم، تا در مکالمه به درستی استفاده کنیم.

each و every از وابسته‌ های پیشرو توزیع‌کننده هستند؛ each به این معنی است که همۀ اعضای گروه به صورت جداگانه و انفرادی در نظر گرفته می‌شوند، در حالیکه every به این معنی است که یک گروه بعنوان مجموعه‌ای از اعضاء در نظر گرفته می‌شود. این دو توزیع‌کننده فقط با اسامی قابل‌شمارش استفاده می‌شوند و معمولا با اسامی قابل‌شمارش مفرد بکار می‌روند. در بسیاری حالات این دو توزیع‌کننده را می‌توان به جای یکدیگر استفاده کرد.

گرامر EVERY VS EACH

تفاوت each و every

each و every به طور کلی معنای مشابهی دارند، بهمین دلیل گاهی به جای یکدیگر استفاده می‌شوند. اما این دو با هم تفاوت‌هایی نیز دارند که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

1- every به کل اعضای یک گروه اشاره دارد و each به هر یک از اعضای گروه به صورت انفرادی اشاره می‌کند. همچنین در each تاکید بیشتری نسبت به every بر روی اعضای گروه وجود دارد.

2- each برای اشاره به افراد یا چیزهایی که تعداد آنها دو عدد است، بکار می رود. در حالی که every در هنگام صحبتِ راجع افراد یا چیزهایی که تعداد آنها سه عدد یا بیشتر است، استفاده می‌شود.

Every of her parents. (نادرست)
Each of her parents. (درست)

مثال اول نادرست است؛ زیرا مشخص است که هر فردی نمی‌تواند بیش از دو والدین داشته باشد.

3- بعد از کلماتِ almost، already و nearly از each استفاده نمی‌شود به جای آن every بکار می‌رود.
مثال:

Almost each car pollutes the atmosphere. (نادرست)
Almost every car pollutes the atmosphere. (درست)

جملۀ اول نادرست است؛ زیرا بعد از Almost نباید each واقع شود.

4- اگر بعد از each و every بلافاصله اسم واقع شود، آن اسم باید بصورت مفرد باشد.
مثال:

Every room is full.
(.همۀ اتاق‌ها پر هستند)

Each student has a locker.
(هر دانش آموز یک قفسه دارد)

5- each می‌تواند با اسامی و ضمایر جمع استفاده شود به شرطی که بعد از آن حرف اضافۀ of واقع شده باشد. every هیچگاه با اسم جمع بکار نمی‌رود.
مثال:

Each of the children received a present.
(.هر یک از کودکان یک هدیه دریافت کردند)

I gave each of the plants some water.
(.من به هر یک از گیاهان آب دادم)

He told each of us our jobs.
(.او به هر یک از ما کارمان را گفت)

I gave each of them a book.
(.به هر یک آز انها یک کتاب دادم)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *