بیشتر بدانید...
4 مهارت اصلی
یادگیری 4 مهارت اصلی خواندن نوشتن گرامر مکالمه
شروع یادگیری
کتابخونه سایت
بیش از 100 نوع کتاب آموزشی
بریم کتابخونه
Previous slide
Next slide

گرامر can, could, be able to , be allowed to

در زبان انگلیسی، “can”، “could”، “be able to” و “be allowed to” به عنوان افعال و عباراتی برای بیان توانایی، اجازه و قابلیت در انجام کارها یا انجام عملی مشخص استفاده می‌شوند. در ادامه توضیحاتی در مورد هر یک از این افعال و عبارات آورده شده است:

1. **Can:**
– “Can” از نظر گرامری یک فعل مدل است و به عنوان یک فعل کمکی برای بیان توانایی یا قابلیت در انجام کارها به کار می‌رود.
– معمولاً در زمان حال استفاده می‌شود و نمونه‌هایی از جملات با “can” عبارتند از:
– I can swim. (من می‌توانم شنا کنم.)
– She can speak Spanish. (او می‌تواند اسپانیایی صحبت کند.)
– They can solve this problem. (آنها می‌توانند این مسئله را حل کنند.)

2. **Could:**
– “Could” نسبت به “can” به کاربردهای گذشته‌تر و مودب‌تری اشاره دارد.
– می‌تواند برای بیان توانایی در گذشته یا به عنوان یک اصطلاح مودبانه برای درخواست از دیگران (درخواست مودب) استفاده شود.
– نمونه‌های جملات با “could”:
– When I was a child, I could ride a bike. (وقتی کودک بودم، می‌توانستم با دوچرخه بروم.)
– Could you please pass the salt? (آیا لطفاً نمک را بدهید؟)

3. **Be Able To:**
– “Be able to” از نظر گرامری به عنوان یک عبارت فعلی معرفی می‌شود و برای بیان توانایی یا قابلیت انجام کارها به کار می‌رود.
– می‌تواند در زمان حال، گذشته، و آینده استفاده شود و به عنوان جایگزینی برای “can” و “could” در مواردی مورد استفاده قرار می‌گیرد که نیاز به بیان زمان دقیق توانایی یا قابلیت داریم.
– نمونه‌های جملات با “be able to”:
– I am able to solve this puzzle. (من قادر به حل این پازل هستم.)
– He wasn’t able to attend the meeting yesterday. (او دیروز قادر به حضور در جلسه نبود.)
– She will be able to finish the project by the deadline. (او قادر خواهد بود تا مهلت پروژه را رعایت کند.)

4. **Be Allowed To:**
– “Be allowed to” برای بیان اجازه دادن یا نه دادن به کسی برای انجام عملی استفاده می‌شود.
– این عبارت معمولاً در زمان حال یا آینده برای بیان اجازه دادن به کسی یا خود انجام دادن یک عمل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
– نمونه‌های جملات با “be allowed to”:
– Students are allowed to use dictionaries during the exam. (دانش‌آموزان مجاز به استفاده از دیکشنری در آزمون هستند.)
– We will be allowed to enter the building after 9 AM. (ما قادر به ورود به ساختمان پس از ساعت 9 صبح خواهیم بود.)

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
سبد خرید
شروع به تایپ کردن برای دیدن پستهایی که دنبال آن هستید.