گرامر

گرامر be to + infinitive

عبارت “be to + infinitive” در زبان انگلیسی برای بیان وظایف، تعهدات، یا نیازهای ضروری در آینده استفاده می‌شود. این ساختار به عنوان یک راه محکم برای بیان تعهدات و تصمیمات رسمی به کار می‌رود. این عبارت با فعل “be” (am/is/are/was/were) به عنوان فعل اصلی و “to” همراه با فعل بی‌انفینیتی (بدون تغییر) ظاهر می‌شود.

مثال‌ها:

1. The president is to address the nation tomorrow. (رئیس‌جمهور قرار است فردا به ملت سخنرانی کند.)

2. The team is to meet at 8:00 AM for a briefing. (تیم باید ساعت 8 صبح برای یک جلسه توجیهی دور هم جمع شوند.)

3. The new regulations are to be implemented next month. (مقررات جدید قرار است ماه بعد اجرا شوند.)

4. The students are to submit their assignments by Friday. (دانش‌آموزان باید تا جمعه تکالیف خود را تحویل دهند.)

5. The project manager was to report the progress to the CEO. (مدیر پروژه باید پیشرفت پروژه را به مدیرعامل گزارش می‌دهد.)

این ساختار به طور معمول در موارد رسمی و محیط‌های کاری برای اطلاع‌رسانی در مورد تعهدات و وظایف به کار می‌رود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *