گرامر

گرامر be about to + infinitive

عبارت “be about to + infinitive” در زبان انگلیسی برای بیان انجام عملی در آینده بسیار نزدیک به زمان صحبت کننده یا شخص مورد نظر استفاده می‌شود. این ساختار نشان‌دهنده نزدیکی یک اقدام به زمان صحبت کننده و عموماً به معنای “در لحظاتی دیگر” یا “به زودی” استفاده می‌شود.

این عبارت از فعل “be” (am/is/are/was/were) به عنوان فعل اصلی و “about to” همراه با فعل بی‌انفینیتی (بدون تغییر) تشکیل می‌شود.

مثال‌ها:

1. I am about to leave for work, so I’ll call you later. (من به زودی برای رفتن به کار خواهم رفت، بنابراین بعداً به شما زنگ می‌زنم.)

2. She was about to start her presentation when the power went out. (وقتی برق قطع شد، او در حال شروع به ارائه‌اش بود.)

3. We are about to board the plane, so please hurry. (ما در حال سوار شدن به هواپیما هستیم، لطفاً عجله کنید.)

4. They are about to announce the winner of the competition. (آنها در حال اعلام برنده مسابقه هستند.)

5. The chef is about to prepare a special dish for our guests. (آشپز دارد یک غذای ویژه برای مهمانانمان آماده می‌کند.)

این ساختار به عنوان یک روش کاربردی برای بیان نزدیکی عمل در آینده به زمان صحبت کننده و در مواقعی که می‌خواهید به کسی یا خودتان اطلاع دهید که در حال آماده به انجام عملی خاصی هستید، مفید است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *