گرامر

گرامر نقل قول Reported speech

گرامر نقل قول Reported speech

در این مقاله در انگلیسی با ماندانا، قصد دارم در مورد گرامر نقل قول Reported speech صحبت کنیم. 

برین سراغ گرامر:

وقتی که ميخواهيم گفته‌های شخص ديگری را نقل کنيم، می‌توانيم از دو حالت مختلف استفاده کنيم:

۱. نقل قول مستقیم direct speech

۲. نقل قول غیرمستقیم indirect speech

گرامر نقل قول Reported speech

گرامر نقل قول Reported speech

۱. نقل قول مستقیم direct speech:

در حالت نقل قول مستقیم ما دقیقا جمله فرد گوینده یا آنچه را که بخاطر داریم را بازگو خواهیم کرد.

مي‌توانيم گفته‌های شخص مورد نظر را عيناً تکرار کنيم در این شرایط از گیومه استفاده میکنیم.

در نقل قول مستقیم معمولا یک فعل نقل قول در زمان گذشته ساده استفاده می شود. متداول ترین فعل نقل قول، فعل said می باشد.

“ she said, “I’ve never seen it before

می توان از قید با فعل نقل قول برای بیان حالت گوینده استفاده کرد.

“I will not accept it!” he said angrily

در مکالمات غیررسمی در بخش جمله نقل قول از فعل حال ساده استفاده می کنیم. این کار باعث می شود نقل قول واضح تر و تاثیرگذارتر شود.

حتی شدت این موضوع را می توانیم با استفاده از فعل حال استمراری بیشتر کنیم. این حالت بسیار غیررسمی است.

تیتر روزنامه ها

از فعل حال ساده در تیتر روزنامه ها استفاده می شود. این کار باعث می شود تا کلمات نقل قول تاثیرگذارتر شوند مانند:

‘I WON’T RESIGN,’ SAYS MINISTER

۲. نقل قول غیرمستقیم indirect speech:

در نقل قول غیرمستقیم به صورت جمله یک بخش بیانگر شخص گوینده و یک بخش that-clause وجود دارد. کلمه that می تواند حذف شود مخصوصا در جملات غیررسمی.

نقل قول سوالات بله / خیر:

برای نقل قول کردن سوالات بله / خیر در زبان انگلیسی نیاز است که از کلمه if / whether استفاده شود. البته کلمه if برای استفاده متداول تر می باشد. و باید به این موضوع توجه شود که جمله نقل قول به شکل ساختار جمله خواهد بود و ساختار سوالی نخواهد داشت.

نقل قول سوالات wh:

در سوالات wh، قسمت جمله نقل قول با کلمات پرسشی که در سوال مطرح می شود آغاز می شود و از if / whether بهره گرفته نمی شود. و همچنین ساختار این جملات نیز به صورت ساختار سوالی نمی باشد.

 تغییر زمانی افعال :

Indirect Direct
Past simple Present simple
Past continuous Present continuous
Past perfect simple Present perfect simple
Past perfect continuous Present perfect continuous
Past perfect simple Past simple
Past perfect continuous Past continuous
Would Will
Past perfect Past perfect

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *