مدارک

مجوز گزینش تدریس

مجوز گزینش تدریس

1- یک معلم موفق به تدریس و آموزش دادن علاقه دارد. 

2- همواره در حال یادگیری است و به صورت مداوم توانایی های خودش را افزایش می دهد.

 

مجوز گزینش تدریس


3- دروسی را تدریس می کند که خودش به آن درس ها علاقه دارد و توانایی زیادی در زمینه انتقال مطالب و مفاهیم آن دروس دارد.

4- هم در زمینه دروس تدریسی خودش و هم در زمینه روش های جدید و نوین تدریس مطالعه می کند.

5- سعی نمی کند درس های بسیار زیادی را تدریس نماید بلکه یک یا چند درس محدود را تدریس می کند و در تدریس آن دروس عملکرد بسیار خوبی دارد.


مجوز گزینش تدریس


6- سعی می کند همواره سر وقت در کلاس های خودش حاضر شود و حتی در بسیاری از موارد کمی بیشتر از زمان مشخص شده در کلاس می ماند.

7- فقط زمانی که برای تدریس در نظر می گیرد را ملاک قرار نمی دهد و بلکه کیفیت تدریس هم برای ایشان مهم است.

مجوز گزینش تدریس

8- پشتیبان و حمایتگر است و از شاگردهای خودش به صورت کامل حمایت می کند. .

9- با هر شاگردی که کلاس داشته باشد سعی می کند شاگرد خودش را به خوبی بشناسد  .

10- هدف نهایی یک معلم موفق به موفقیت رساندن شاگردهایی است که دارد. .

مجوز گزینش تدریس

11- مسئولیت پذیر است. تمام افراد موفق در هر زمینه ای مسئولیت نتایجی که بدست می آید را به عهده می گیرند .

12- باور دارد که می تواند در هر جنبه ای تغییرات مثبت ایجاد کند و به جای مقصر دانستن .

13- همه ی شاگردهای خودش را دوست دارد و با همه در صلح است. حتی اگر شاگردی در .

14- همیشه به دنبال نکات خوب و مثبت کلاس و شاگردهای خودش است و سعی می کند با تمرکز بر روی نکات مثبت شاگردهایی که دارد به ایشان روحیه بدهد.

15- از شاگردهای خودش تعریف به جا می کند و اگر نکته نا مناسبی را دید از آن چشم پوشی می کند تا موارد نامناسب گسترش پیدا نکرده و بیشتر نشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *