بیشتر بدانید...
4 مهارت اصلی
یادگیری 4 مهارت اصلی خواندن نوشتن گرامر مکالمه
شروع یادگیری
کتابخونه سایت
بیش از 100 نوع کتاب آموزشی
بریم کتابخونه
Previous slide
Next slide

لغات و اصطلاحات رژیم

امروز در مجموعه انگلیسی با ماندانا با موضوع جذاب لغات و اصطلاحات رژیم  همراه شما هستیم.

در این مقاله قصد داریم در مورد موضوع لغات و اصطلاحات رژیم صحبت کنیم.

 

1. starchy
     

/ˈstɑːrtʃi /

پرنشاسته
2.

lacto-vegetarianism

/ˈlæktoʊ vedʒəteriənism /

گیاه‌ خواری حاوی شیر
3.

digest

/daɪˈdʒest /

هضم کردن
4.

nutritious

/nuˈtrɪʃəs /

مقوی
5.

vitamin

/ˈvɑɪt̬.ə.mɪn /

ویتامین
6.

fattening

/ˈfætnɪŋ /

چاق کننده
7.

kosher

/ˈkoʊʃər / 

کوشر (در مذهب یهود)
8.

halal

/ˈhælæl /

حلال [در مذهب اسلام]
9.

calorific

/ˌkæləˈrɪfɪk /

گرمازا
10.

stodgy

/ˈstɑːdʒi /

حجیم
11.

lean

/liːn /

(گوشت) لخم
12.

diet

/ˈdɑɪ.ət /

رژیم غذایی
13.

low-fat

/ˌloʊ ˈfæt /

کم‌چرب
14.

health food

/ˈhelθ fuːd /

غذای سالم
15.

fatty acid

/ˌfæti ˈæsɪd /

اسید چرب
16.

omega-3

/oʊˌmeɪɡə ˈθriː /

اسید چرب امگا ۳
17.

carbohydrate

/ˌkɑːrboʊˈhaɪdreɪt /

کربوهیدرات
18.

wholefood

/ˈhoʊlfuːd /

خوراک سالم و کامل
19.

trans-fatty acid

/ˌtrænz fæti ˈæsɪd /

چربی ترانس
20.

digestion

/daɪˈdʒestʃən /

هضم (غذا)
21.

lite

/laɪt /

رژیمی
22.

unhealthy

/ʌnˈhel.θi /

ناسالم
23.

mineral

/ˈmɪnərəl /

ماده معدنی
24.

lacto-ovo-vegetarianism

/ˌlæktoʊ ˈoʊvoʊ vedʒəteriənism /

گیاه‌ خواری حاوی شیر و تخم مرغ
25.

organic

/ɔːrˈgæn.ɪk /

طبیعی
26.

protein

/ˈproʊtiːn /

پروتئین
27.

wholesome

/ˈhoʊlsəm /

سالم (غذا)
28.

dietitian

/ˌdaɪəˈtɪʃn /

دکتر تغذیه
29.

calorie

/ˈkæləri /

کالری
30.

fiber

/ˈfaɪbər /

فیبر
31.

unwholesome

/ˌʌnˈhoʊlsəm /

مضر
32.

staple

/ˈsteɪpəl /

عنصر اصلی
33.

fast

/fæst /

روزه
34.

low-cal

/ˌloʊ ˈkæl /

رژیمی
35.

fast food

/ˌfæstˈfuːd /

فست فود
36.

healthful

/ˈhelθfl /

سالم
37.

filling

/ˈfɪlɪŋ /

شکم پر کن
38.

vegan

/ˈviːɡən /

وگان
39.

fat

/fæt /

چربی
40.

healthy

/ˈhel.θi /

سالم
41.

nutrition

/nuˈtrɪʃn /

تغذیه
42.

fresh

/freʃ /

تازه
43.

dehydrate

/diːˈhaɪdreɪt /

خشک کردن
44.

junk food

/ˈdʒʌŋkˌfuːd /

غذای ناسالم
45.

vegetarian

/ˌvedʒ.əˈter.iː.ən /

گیاه‌خوار
46.

greasy

/ˈɡriːsi /

چرچرب

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
سبد خرید
شروع به تایپ کردن برای دیدن پستهایی که دنبال آن هستید.