مدرسین

فراگیری و یادگیری آموزش گرامر زبان انگلیسی در روش های نوین چیست؟

فراگیری و یادگیری آموزش گرامر زبان انگلیسی در روش های نوین چیست؟

How people learn language

Acquisition and learning

Which way is best?

Perhaps the best way to get a new language would be to go and live in a country where the language is spoken. There would be both exposure to the language and opportunities to use it. But would that be enough for children or adult?

Most people learn languages in classroom. they don’t have the opportunity to  live in a foreign country, and they don’t get the same amount of exposure to the language that children do when they learn their first language.

Most educationalists believe that children are not ready to learn language to study grammar, etc. because of their age. For them, acquisition like activities may be the best.

Some students seem to acquire a new language without too much effort. Many others, however, like, need and want to examine and understand what they are being exposed to.

Most language learning lessons today include a mixture of activities, some more focused on acquisition and some more focused on learning.

Many teaching methods have focused more on learning that acquisition. Teachers following these methods have offered their students individual grammar and vocabulary items one by one.

Some teaching methods have concentrated more on acquisition that learning. Teachers have involved their students in communication and encouraged them to think more the content of what they say or do that the form of language they and using.

فراگیری و یادگیری آموزش گرامر زبان انگلیسی در روش های نوین چیست؟

بیشتر افراد زبان را در کلاس یاد می گیرند. آنها فرصتی برای زندگی در یک کشور خارجی ندارند و به همان میزان کودکانی که زبان اول خود را یاد می گیرند،

به همان میزان در معرض دید قرار نمی گیرند.

اکثر مربیان معتقدند که کودکان آماده یادگیری زبان نیستند.

امروزه بیشترین فراگیری دروس زبان شامل ترکیبی از فعالیتها،

و برخی بیشتر روی فراگیری و برخی بیشتر روی یادگیری متمرکز است.معلمان پیروی این روشها، دستورالعمل ها و واژگان فردی را به صورت یکجا به دانش آموزان خود ارائه داده اند.

روش های تدریس فراگیریبیشتر بر یادگیری متمرکز شده اند. معلمان دانش آموزان خود را در ارتباطات درگیر كرده و آنها را ترغیب می كنند.

درآموزش گرامر روش فراگیری تا حدودی مفید می باشد، از این جهت که گرامر به صورت الگو آموزش داده میشود.

اما طبق روش های جدید و نوین در آموزش سعی شود مطالب به صورت غیر مستقیم آموزش داده شود.

  1. ابتدا از داستان، فیلم، ویدئو ( در برگه، تخته (برد)، یا فایل)در قالب گرامر همان درس در اختیار زبان آموزان قرار دهید.
  2. سوالاتی که متمرکز باشند روی گرامر، از زبان آموزان بپرسید .
  3. اگر آنها گرامر را اشتباه بیان کردند سعی کنیم که کمکشان کنیم تا خود جمله ی صحیح را ادا کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *