مدرسین

تدریس اسپیکینگ (صحبت کردن) فعالیت هایی برای تقویت گفتار به زبان دوم

تدریس اسپیکینگ (صحبت کردن) فعالیت هایی برای تقویت گفتار به زبان دوم

در مقاله قبل به موضوع روش تحقیق در زبان انگلیسی پرداختیم و در این مقاله قرار هست در مورد تدریس اسپیکینگ (صحبت کردن) صحبت کنیم.

منظور از “آموزش اسپیکینگ (صحبت کردن)” این است که به زبان آموز آموزش دهید:
الگوهای صوتی و صوتی گفتاری درستی را تولید کند.
از مقایسه استرس کلمه و جمله ، الگوهای صفت و ریتم زبان دوم استفاده کند.
متن ها و جملات مناسب را با توجه به شرایط مناسب اجتماعی ، مخاطب ، موقعیت و موضوع انتخاب کند.
افکار خود را در یک توالی معنی دار و منطقی سازماندهی کند.
از زبانشان به عنوان ابزاری برای بیان جمله و یا داشتن اسپیکینگ در کلاس استفاده کنند.
با چند مکث غیر طبیعی که به آن تسلط گفته می شود ، سریع و با اطمینان از زبان استفاده کند.

تدریس اسپیکینگ (صحبت کردن)

اکنون بسیاری از آموزگاران زبانشناسی در مورد این نکته توافق دارند که دانش آموزان یاد می گیرند با “تعامل” به زبان دوم صحبت کنند. آموزش زبان ارتباطی و یادگیری مشارکتی برای این هدف به بهترین وجه خدمت می کنند. آموزش زبان ارتباطی مبتنی بر موقعیت های زندگی واقعی است که نیاز به برقراری ارتباط دارد. با استفاده از این روش در کلاس ها ، دانش آموزان امکان برقراری ارتباط با یکدیگر را به زبان مقصد خواهند داشت. به طور خلاصه ، معلمان باید محیطی را در کلاس ایجاد کنند که دانش آموزان در زندگی واقعی ، فعالیت های خود و وظایف معنی دار که باعث تقویت زبان شفاهی می شود ، برقرار کنند. این می تواند در شرایطی اتفاق بیفتد که دانش آموزان برای دستیابی به یک هدف یا انجام یک کار در گروه همکاری می کنند.

بحث و گفت و گو:

پس از یک درس مبتنی بر محتوای پایه ، می توان به دلایل مختلف بحث و گفت و گو برگزار کرد.

دانش آموزان ممکن است از این طریق به هدف خود برسند ، ایده های خود را درباره یک رویداد به اشتراک بگذارند.

راه حل هایی را در گروه های بحث و گفتگو پیدا کنند.

قبل از بحث، ضروری است که هدف از فعالیت بحث توسط معلم تعیین شود.

به این ترتیب، نکات بحث و گفتگو به این منظور مرتبط است ، به طوری که دانش آموزان وقت خود را صرف گپ زدن با یکدیگر درمورد موارد نامربوط نمی کنند.

به عنوان مثال، دانش آموزان می توانند درگیر بحث های موافق / مخالف شوند.

در این نوع مباحث، معلم می تواند گروه هایی از دانش آموزان را ترجیحاً 4 یا 5 نفر در هر گروه تشکیل دهد و جملات بحث برانگیزی را ارائه دهد.

مانند این که “مردم هنگام خواندن عمیق بهتر می آموزند یا در حالی که افراد در مسافرت هستند ،بهتر می آموزند”.

سپس هر گروه برای یک دوره زمانی معین روی موضوع خود کار می کنند و نظرات خود را به کلاس ارائه می دهند.

ضروری است که سخنرانی باید به طور مساوی بین اعضای گروه تقسیم شود.

در پایان، کلاس در مورد گروه برنده تصمیم می گیرید که به بهترین وجه از نظر خود، دفاع کرده است.

این فعالیت باعث تقویت تفکر انتقادی و تصمیم گیری سریع می شود .

دانش آموزان یاد می گیرند ضمن مخالفت با دیگران ، خود را با روشدهای مودبانه بیان و توجیه کنند.

برای بحث های گروهی کارآمد ، همیشه بهتر است گروه های بزرگی تشکیل نشوند ، زیرا زبان آموزان ساکت ممکن است از مشارکت در گروه های بزرگ خودداری کنند.

اعضای گروه می توانند یا توسط معلم تعیین شده باشند و یا دانش آموزان ممکن است آن را خود تعیین كنند.

اما گروه ها باید در هر فعالیت بحث و ترتیب مرتب شوند تا دانش آموزان بتوانند با افراد مختلفی كار كنند و یاد بگیرند كه برای ایده های مختلف دیدی باز داشته باشند.

در آخر اینکه ، در بحث های کلاس یا گروهی ، هرچند هدف صحبت کردن است.

زبان آموز باید یاد بگیرد نظر خود را اعلام کند.

نقش بازی: (Role Play)

یکی دیگر از راه های یادگیری دانش آموزان نقش بازی کردن است.

دانش آموزان وانمود می کنند که در زمینه های مختلف اجتماعی قرار دارند و نقش های اجتماعی متنوعی دارند.

در فعالیت های نقش آفرینی ، معلم اطلاعاتی را به زبان آموزان می آموزد مانند اینکه آن ها چه کسانی هستند و چه فکر می کنند و چه احساسی دارند.

معلم می تواند به دانش آموز بگوید که “شما جک هستید ، برای درد خود به پزشک مراجعه می کنید.

به او می گویید که شب گذشته چه اتفاقی افتاده است و …

 

شبیه سازی:

شبیه سازی ها بسیار شبیه به نقش آفرینی هستند اما چیزی که شبیه سازی ها را متفاوت از نقش بازی می کند این است که آن ها دقیق تر هستند.

در شبیه سازی ها، دانش آموزان می توانند مواردی را به کلاس بیاورند تا یک محیط واقع بینانه ایجاد کنند.

به عنوان مثال، اگر زبان آموزی به عنوان خواننده بازی می کند ، میکروفون را برای خواندن و غیره به همراه می آورد.

نمایشنامه ها و شبیه سازی ها مزایای بسیاری دارند.

اول، از آنجا که آن ها سرگرم کننده هستند، آن ها به دانش آموزان انگیزه می دهند.

دوم ، همانطور که هارمر (1984) اظهار داشت، آن ها اعتماد به نفس دانشجویان مردد را افزایش می دهند.

چرا که در فعالیت های نقش آفرینی و شبیه سازی، آن ها نقش متفاوتی خواهند داشت و مجبور نیستند برای خودشان صحبت کنند .

شکاف اطلاعات:

در این فعالیت، دانش آموزان قرار است به صورت جفتی کار کنند.

یک دانش آموز اطلاعاتی را خواهد داشت که شریک دیگر در اختیار ندارد و شرکا اطلاعات خود را به اشتراک می گذارند.

فعالیت های شکاف اطلاعات برای بسیاری از اهداف مانند حل یک مشکل یا جمع آوری اطلاعات در خدمت است.

همچنین ، هر یک از شرکا نقش مهمی را ایفا می کنند. شرکا باید اطلاعات را که دیگران به آن احتیاج دارند، تأمین کنند.

در این صورت این فعالیت ها مؤثر است زیرا همه این فرصت را دارند تا به زبان هدف (زبان انگلیسی) صحبت کنند.

طوفان مغزی:

در مورد موضوع مشخص ، دانش آموزان می توانند در مدت زمان محدود ایده هایی را تولید کنند.

بسته به متن، طوفان مغزی فردی یا گروهی مؤثر است .

زبان آموزان به سرعت و آزادانه ایده های خود را تولید می کنند.

ویژگی های خوب طوفان مغزی این است که دانش آموزان به دلیل ایده های خود مورد انتقاد قرار نمی گیرند، بنابراین دانش آموزان برای به اشتراک گذاشتن ایده های جدید راحت خواهند بود.

داستان گویی:

دانش آموزان می توانند خلاصه داستان یا داستانی را که از قبل از کسی شنیده اند خلاصه کنند.

ممکن است داستان های خود را ایجاد کنند تا به همکلاسی های خود بگویند.

گفتن داستان باعث تقویت تفکر خلاق می شود.

همچنین به دانش آموزان کمک می کند تا ایده ها را در قالب آغاز، توسعه و پایان، از جمله شخصیت ها و بیان یک داستان ارئه دهند.

دانش آموزان همچنین می توانند معماهای یا شوخی های خود را بیان کنند.

به عنوان مثال، در همان ابتدای هر جلسه کلاس، معلم ممکن است با چند دانش آموز تماس بگیرد تا معماهای کوتاه یا جوک ها را به عنوان شروع بازگو کند.

به این ترتیب معلم نه تنها به توانایی صحبت کردن دانش آموزان توجه می کند بلکه توجه کلاس را نیز به خود جلب می کند.

مصاحبه ها:

دانش آموزان می توانند با افراد مختلف مصاحبه در مورد موضوعات انتخاب شده انجام دهند.

این ایده خوبی است که معلم یک مدرک برای دانش آموزان فراهم می کند تا آن ها بدانند چه سؤالی می توانند بپرسند یا چه مسیری را دنبال کنند، اما دانش آموزان باید سؤالات مصاحبه خود را تهیه کنند.

انجام مصاحبه با مردم این امکان را به دانش آموزان می دهد که توانایی صحبت کردن خود را نه تنها در کلاس بلکه در خارج از کشور نیز تمرین کنند و به آن ها در اجتماعی شدن کمک می کند.

بعد از مصاحبه، هر دانش آموز می تواند مطالعه خود را به کلاس ارائه دهد.

علاوه بر این، دانش آموزان می توانند با یکدیگر مصاحبه کنند.

تدریس اسپیکینگ (صحبت کردن)

 

تکمیل داستان در تدریس اسپیکینگ (صحبت کردن):

این یک فعالیت بسیار لذت بخش، کاملاً کلاسی و آزاد است که دانش آموزان در یک دایره می نشینند.

برای این فعالیت، یک معلم شروع به داستان می کند، اما پس از چند جمله، روایت را متوقف می کند.

سپس، هر دانش آموز از جایی شروع می کند که داستان قبلی متوقف می شود.

قرار است هر دانش آموز از چهار تا ده جمله اضافه کند.

دانش آموزان می توانند شخصیت های جدید، رویدادها، توضیحات و مواردی از این دست اضافه کنند.

گزارش نویسی:

قبل از آمدن به کلاس، از دانش آموزان خواسته می شود که یک روزنامه یا مجله بخوانند و در کلاس، آن ها را به دوستان خود گزارش دهند که جالب ترین خبر آن ها است.

دانش آموزان همچنین می توانند در مورد اینکه آیا آن ها چیزی را که در زندگی روزمره شان ارزش گفتن دارد را بیان کنند.

ورق بازی کردن در تدریس اسپیکینگ (صحبت کردن):

در این بازی دانش آموزان باید گروه های چهار نفره را تشکیل دهند.

هر کت و شلوار یک موضوع را نشان می دهد.

برای مثال:
الماس: کسب درآمد
قلب ها: عشق و روابط
ستاره: یک خاطره فراموش نشدنی

هر دانش آموز در یک گروه کارت انتخاب می کند.

سپس، هر دانش آموز 4-5 سوال در مورد آن موضوع خواهد نوشت تا از سایر افراد گروه سؤال کند.

مثلا:

اگر مبحث “الماس: کسب درآمد” انتخاب شده است .

در اینجا چند سؤال احتمالی وجود دارد:
آیا پول در زندگی شما مهم است؟ چرا؟
ساده ترین راه کسب درآمد چیست؟
نظر شما در مورد قرعه کشی چیست؟

و غیره.
با این حال، معلم باید در همان ابتدای فعالیت اظهار داشته باشد که دانش آموزان مجاز به طرح سؤالات بله نیستند، زیرا با گفتن بله یا نه دانش آموزان در تولید زبان گفتاری تمرین کمی دارند.

در عوض، دانش آموزان سؤالات باز را از یکدیگر می پرسند تا در جملات کامل پاسخ دهند.

روایت تصویر در تدریس اسپیکینگ (صحبت کردن) :

این فعالیت بر اساس چندین عکس پی در پی است.

از دانش آموزان خواسته می شود با توجه به معیارهای ارائه شده توسط معلم به عنوان یک سؤال، داستان در حال وقوع را در تصاویر پی در پی بیان کنند.

اصطلاحات می توانند شامل واژگان یا ساختارهایی باشند که در هنگام روایت باید از آنها استفاده کنند.

توصیف تصویر:

روش دیگر استفاده از تصاویر در یک فعالیت مکالمه، استفاده فقط از یک عکس به دانش آموزان و توصیف آن ها از آنچه در تصویر است، می باشد.

برای این فعالیت دانش آموزان می توانند گروه هایی تشکیل دهند و به هر گروه تصویر متفاوتی ارائه می شود.

دانش آموزان در مورد تصویر با گروه های خود بحث می کنند، سپس سخنگوی هر گروه تصویر را برای کل کلاس شرح می دهد. این فعالیت باعث ایجاد خلاقیت و تخیل زبان آموزان و همچنین مهارت های صحبت در زبان عمومی می شود.

تفاوت را پیدا کنید.

برای این فعالیت دانش آموزان می توانند به صورت جفت کار کنند و به هر زوج دو تصویر متفاوت داده می شود ، به عنوان مثال تصویر پسرانی که فوتبال بازی می کنند و تصویر دیگری از دخترانی که در تنیس بازی می کنند. دانش آموزان به صورت جفت در مورد شباهت ها / تفاوت های موجود در تصاویر بحث می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *