مشاوره از طریق اینستاگرام

ایمیل: Rajabimandana593@yahoo.com

میخوای تمام مهارت های زبان انگلیسی رو یادبگیری؟

Kill two birds with one stone با یک تیر دو نشان زدن

با یک تیر دو نشان زدن

Kill two birds with one stone با یک تیر دو نشان زدن

با یک تیر دو نشان زدن
Kill two birds with one stone
to achieve two things at once:
I can bring your suit to the cleaners when I pick up the kids and kill two birds with one stone.
he SMART Vocabulary cloud shows the related words and phrases you can find in the Cambridge Dictionary that make up this topic. Click on a word to go to the definition.

اصطلاحات بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email